Cymdeithas Rheilffordd Eryri (hefyd a enwir/also known as The Welsh Highland Railway Society)
Cwmni cyfyngedig drwy warant/ A company limited by guarantee.
Rhif y Cwmni / Company Number. 3157171.
Rhif Elusen Cofrestredig /Registered Charity Number. 1094938.
Swyddfa Cofrestredig/Registered Office: Station View, Dinas, Caernarfon LL54 5UB

Cyfarwyddwyr/Directors

Most of the Directors have specific responsibilities within the Society and these can be found on the Directors' reponsibilities page.
Mae gan mwyarif y cyfarwyddwyr gyfrifoldebau penodol; gweler y dudalen Cyfrifoldebau Swyddogion.

Llywydd/President: Dave Kent.

Dirprwy Lywydd/Vice President: Cedric Lodge

Cyfarwyddwyr/Directors:

Cadeirydd/Chairman: Dafydd Thomas, Tŷ Croes, Crymlyn, Abergwyngregyn, Gwynedd, LL33 0LU. Ffôn/Tel: 01248 681019. Ebost/Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dirprwy Gadeirydd/Deputy Chairman: Charles McKenzie, Gelli'r Ynn, Nantmor, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4YG. Ffôn/Tel: 07980 645327.
Ebost/Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elwyn Jones, Cae'r Odyn, Rhostryfan, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7PB.
Ffôn/Tel: 01286 830856. Ebost/Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Neil McMaster, Glyndwr, Llanbedr, Gwynedd, LL45 2DJ.
Ffôn/Tel: 01341 241492. Ebost/Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Peter Randall, Flat 5, Gorffwysfa, St. David's Road, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1 BH.
Ffôn/Tel: 07786161319. Ebost/Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


David Firth, Plas Tegfryn, Coed Gelert, Beddgelert, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4YQ.
Ffôn/Tel: 01766 890367. Ebost/Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Alun Tomlinson, 5 Dinas Cottages, Dinas, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5UA.
Ffôn/Tel: 07919 414883. Ebost/Email: aThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Swyddogion Eraill/Other Officers:

 

Ysgrifennydd y Cwmni/Company Secretary: Alastair Wilkinson, 13, Oaks Road, Kenilworth CV8 1GE Ffôn/Tel: 07799 412953. Ebost/Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trysorydd/Treasurer: Ian King, Kalina, Brook Road, Great Tey, Essex, CO6 1JG. Ffôn/Tel: 01206 210007.
Ebost/Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cydlynydd GwirfoddolwyrlVolunteer Co-ordinator: Tony Baker, 5 Morley Road, Craig y Don, Llandudno, LL30 1TD. Ffôn/Tel: 01492 874579 neu/or 07792898742, Ebost/Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Archifydd/Archivist: Gareth H Williams

Golygydd / Editor "The Snowdon Ranger":Bob Zeepvat,  61 Culbertson Lane, Milton Keynes, MK13 0LL  07757 742877 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Membership and renewals/Aelodaeth ac adnewyddiadau

New members and standing orders/Aelodau newydd ac archebion sefydlog:

Rob Merrick, Broombarn Corner, Rignall Road, Great Missenden, HP16 9PF.
Ffôn/Tel: 01494862367. Ebost/Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

For changes of address or other details/Newidiadau cyfeiriad neu fanylion eraill:

Steve Harris, 51 Berry Lane, Wootton, Northampton, NN4 6JU
Ffôn/Tel: 01604 761 882 Ebost/Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Renewals Surnames A-J/Adnewyddiadau cyfenwau A-J:

Rob Merrick, Broombarn Corner, Rignall Road, Great Missenden, HP16 9PF. 
Ffôn/Tel: 01494862367. Ebost/Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Renewals Surnames K-Z/Adnewyddiadau cyfenwau K-Z:

Richard Watson, Laurel Cottage, Dereham Road, Colkirk, Fakenham, NR21 7NH
Ffôn/Tel: 01328 853144  Ebost/Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.